Índex de carrers:              A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z

Sant Cristòfol, carrer de

  • Slide Animation
    MB (29.11.2009) Casa del carrer de Sant Cristòfol, a la cantronada amb el de la Indústria

Cristòfol és un màrtir llegendari, víctima de la persecució de Deci (249-251), que és representat per un gegant. El seu nom significa "portador de Crist", perquè va portar Jesús a l'espatlla per ajudar-lo a travessar un riu. Segons la tradició, aquesta era la feina de sant Cristòfol, passar gent a coll d'una banda a l'altra del riu, d'aquí que fos patró de vianants i viatgers, més endavant ho seria dels barquers i modernament dels automobilistes.El carrer de Sant Cristòfol va aparèixer com a carrer del Mercat el 1907, perquè amb la prolongació del de la Indústria cap al de Sant Joan s'hi havia projectat la construcció d'un mercat cobert. En desestimar-se el projecte de mercat pel de Josep Renom al Camp de la Sang (l'actual Mercat Central), el nom va perdre sentit i va ser substituït.
Historial toponímic

Mercat (1907), c. del
Mercado (27.5.1939), calle
San Cristóbal (14.4.1955), calle
Sant Cristòfol (30.10.1985)