Índex de carrers:              A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z

Sant Baldomer, carrer de

Baldomer, sotsdiaca de Lió, mort l'any 660.

La primera casa del carrer de Sant Baldomer, la va construir el 1882 un veí de malnom Picant, de qui el carrer prengué el nom un cop es començava a urbanitzar. Abans de 1913, però, ja era conegut com a carrer de Baldomer, possiblement pel nom d'un pagès que hi conreava la vinya. Va ser Josep Renom, aleshores arquitecte municipal, que en dibuixar els plànols del barri el 1913 hi va incorporar el sant, fins que el 1931 la flamant Segona República retornà la condició laica al ciutadà Baldomer. Per poc temps, però, perquè en acabar la Guerra Civil, el 1939, el sant s'acabà imposant.
Historial toponímic

Picant (1885), c.
Baldomero (annexat de Sr. Pere el 1904), c.
San Baldomero (1913), c.
Baldomer (1931)
San Baldomero (1.12.1939), calle
Sant Baldomer (30.10.1985)