Santa Eulàlia, carrer de

Eulàlia (Barcelona, segles III-IV). Jove cristiana que, en defensa de la seva fe, va sofrir diversos turments.

Segons la tradició, va ser llançada rodolant dins una bóta plena de vidres per la baixada que avui s'anomena de santa Eulàlia, al call barceloní. A més d'altres tortures com els assots i el foc, va ser crucificada despullada en una creu en forma d'X. L'any 877, el bisbe Frodoí va localitzar les restes d'Eulàlia a l'església de Santa Maria de les Arenes i les va fer traslladar a la catedral, que des d'aleshores venera la santa com a patrona.


Historial toponímic

Santa Eulalia (24.11.1955), calle
Santa Eulàlia (30.10.1985)