Santa Cecília, carrer de

Cecília (segle III). Màrtir romana, d'autenticitat discutida pels mateixos historiadors catòlics i venerada a Roma des del segle V, en què se li atribuí una tomba de les catacumbes de Sant Calixt. Segons la llegenda, cap a l'any 232 l'esposaren amb el patrici Valerià, que es convertí a la fe cristiana, i moriren tots dos màrtirs. Des de l'edat mitjana és considerada patrona dels músics, especialment dels de música sacra, missió en què substituí Polímnia, musa grega del cant sagrat.


Historial toponímic

Santa Cecília (1925 ), c. de
Mariana Pineda (6.1.1937)
Santa Cecilia (27.5.1939), calle
Santa Cecília (30.10.1985)