;
Cerca per nom de carrer
Cerca a l'historial toponímic
Cerca per tipus de via


Samuntada, carrer de

Pere Samuntada (Sabadell, segle XIII). Veí de Sabadell que pels volts de 1283 va fundar l'Hospital de Beneficència, en una casa propietat seva, situada a la cantonada del carrer de Samuntada o Alt del Pedregar i la Travessia de l'Església, aproximadament davant del que avui és una entitat d'estalvi a la pl. del Doctor Robert. S'hi estigué fins el 1698, quan fou traslladat a un edifici més gran a la banda sud de la plaça de Sant Roc, a la cantonada amb el carrer de Sant Pau. Samuntada va ser també el fundador del benefici de Sant Joan Evangelista.

Historial toponímic

Samuntada, c. de
Samuntada (27.5.1939), calle
Samuntada (30.10.1985)

+ Cites documentals i fonts