Rosa Luxemburg, jardí de

  • Slide Animation
    (1915) Rosa Luxemburg

Rosa Luxemburg (Zamoc, Polònia, 5 de març de 1871 - Berlín, 15 de gener de 1919). Revolucionària i teòrica marxista d'origen jueu.

Defensà la vaga general política com a lliçó de l'experiència russa del 1905 i afirmà que la revolució proletària no podia aturar-se en l'etapa burgesa. Entre el 1915 i el 1918 estigué empresonada la major part del temps per fer agitació contra la guerra. Defensora crítica de la revolució russa, polemitzà amb els bolxevics sobre la política agrària, sobre la qüestió nacional i sobre l'exercici de la democràcia. El 1919, tot i ser-hi contrària, intervingué en la insurrecció de Berlín i, el 15 de gener, fou detinguda i executada sumàriament.
Historial toponímic

Rosa Luxemburg (28.4.1999)