Rosa, carrer de la

  • Slide Animation
    Marçal Ballús (1900 aprox.) El carrer de la Rosa a primers de segle XX
  • Slide Animation
    Sardà (Nadal de 1962) Entrada al carrer de la Rosa des del passeig de la Plaça Major, després de la nevada de Nadal del 62

Carrer iniciat al segle XII com a carrer d'en Rossa, nom originat en Pere Rossa que hi construí una casa en terrenys que li va establir la Pavordia. Amb el temps, el carrer passà a anomenar-se de la Rosa, perquè la gent, oblidat l'antic propietari, l'associà al nom de la flor. Durant els segles següents el carrer prengué esporàdicament el nom de diversos propietaris notables de cada època, com els Solvany, Copons, Mateu, però s'acabà imposant el del primer propietari, modificat per l'imaginari popular. Sembla que el tram de la via Augusta que franquejava el pla de Sabadell coincidia amb el camí de Sant Cugat i passava pel carrer Fondo, pel carrer de Sant Quirze i pel carrer de la Rosa, a recer del cementiri i l'església de Sant Salvador, abans de travessar la plaça Major i pujar pel carrer de la Salut.

Historial toponímic

Rossa (segle XII)
Solvany (segle XIV)
Copons (segle XV)
Mas Mateu (segle XV)
Mateu (segle XVI)
Rosa (segle XVII)
Sardà i Salvany, c. de
Rossa (6.1.1937)
Doctor Sardá y Salvany (1939), calle
Rosa (18.7.1979)

+ Cites documentals i fonts