Índex de carrers:              A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z

Riu-sec, carrer de

 • Slide Animation
  Fermí Abad. Arxiu Fotogràfic del Vallès (1930 aprox.) Església de Sant Pau de Riu-sec
 • Slide Animation
  Ramon Romeu i Rius (Dècada de 1920) Fita de Sant Pau de Riu-sec
 • Slide Animation
  Lluís Mas Gomis (Anys 1930) Església de Sant Pau de Riu-sec als anys trenta
 • Slide Animation
  Desconegut (1940 aprox.) La masia de Sant Pau
 • Slide Animation
  J. Jordana (Sense data) Església romànica de Sant Pau de Riu-sec

La quadra de Riu-sec, documentada des del 995, es va incorporar a Sabadell el 1471, com a compensació pel suport que la vila havia donat a Joan II, en contra de la Generalitat, durant la Guerra Civil Catalana de 1462 que s'inicià amb la revolta dels remences. L'església romànica de Sant Pau de Riu-sec, antic priorat i parròquia consagrada el 1504, havia pertangut als templers i al segle XIV va passar a l'orde militar dels Cavallers de l'Hospital de Sant Joan de Jerusalem.

Historial toponímic

Riusech (proposta de 1907), c. de
Riusech (27.5.1939), calle
Riu-sec (30.10.1985)

+ Cites documentals i fonts