Índex de carrers:              A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z

Rioja, carrer de la

Regió històrica de la península Ibèrica situada entre el País Basc i Navarra al nord, Aragó a l'est i Castella al sud i a l'oest, constutuïda com a comunitat autònoma uniprovincial durant la transició democràtica, amb capital a Logronyo. Ocupa un tram considerable del marge dret de la vall alta mitjana de l'Ebre, als peus del Sistema Ibèric, i és drenada també pel riu Oja, d'on prové el nom de la regió. A part de la indústria vitivinícola, la Rioja és coneguda pel monestir de San Millán de la Cogolla, on es guarden els manuscrits més antics conservats, tant en llengua basca, com en l'incipient romanç aragonès occidental origen del castellà.

Historial toponímic

Rioja (29.12.1955), calle
Rioja (30.10.1985)