Índex de carrers:              A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z

Ramon Llull, carrer de

Ramon Llull (Ciutat de Mallorca, 1232/33 - 1315/16). Escriptor, poeta, filòsof i teòleg. És el primer gran escriptor en una llengua romànica i el creador del català literari. Fill d'una família de la noblesa catalana que acompanyà Jaume I en la conquesta de Mallorca, fou educat com un cavaller i va ser senescal del rei de Mallorca. Cap a 1263, unes visions místiques canviaren radicalment la vida de Llull. Abandonà família i posició social i, consagrat a la vida religiosa, es proposà escriure un llibre que no tingués rèplica possible per a la conversió dels sarraïns. Amb aquest designi aprengué llatí i àrab durant nou anys, passats els quals va escriure l'anhelat llibre:l' "Ars magna". Des d'aleshores, Llull, que de jove havia conreat la poesia cortesa, no volgué fer mai més literatura, ans es valgué sempre de la litaratura per a difondre la seva "Art", dictada per Déu. I tanmateix és l'escriptor més gran de la literatura catalana. De les més de 400 obres que va escriure, en català, en llatí i en àrab, se'n conserven 256. Les principals són: el "Blanquerna" -que inclou el "Llibre d'Amic e Amat"-,"Fèlix o Llibre de meravelles" -que inclou el "Llibre de les bèsties"-, l' "Arbre de la Ciència", l' "Arbre de filosofia d'Amor", la "Doctrina pueril", el "Llibre de l'orde de cavalleria". I en poesia: "Lo desconhort" i el "Cant de Ramon".

Historial toponímic

Ramon Llull (1925), c. de
Ramón Llull (27.5.1939), calle
Ramon Llull (30.10.1985)