;

Pere d'Om, carrer de

Pere d'Om (Sabadell, segle XIV). Apareix documentat el 1354 com a propietari d'un molí draper a l'Horta Major, un dels primers molins dedicats exclusivament a la draperia, especialment al batanatge per a l'acabat de les peces. El molí de Pere d'Om, el 1339 havia estat propietat dels Botet, però no sabem si aleshores ja tenia aquesta exclusivitat tèxtil.

Historial toponímic

Pere D'Om (9.12.1965), calle
Pere d'Om (30.10.1985)

+ Cites documentals i fonts