Pau Vila, ronda de

  • Slide Animation
    Desconegut (s.d.) El geògraf Pau Vila

Pau Vila i Dinarès (Sabadell, 29 de juny de 1881 - Barcelona, 16 d'agost de 1980). Pedagog i geògraf.

De família de teixidors, va deixar els estudis per seguir l'ofici familiar, però el 1905, agullonat per la vocació pedagògica, i en contacte amb Ferrer i Guàrdia, va fundar l'Escola Horaciana. Aviat el seu caràcter inquiet el va dur a Ginebra, on el 1912 es diplomà a l'École des Sciences de l'Éducation; allà va descobrir l'escola geogràfica francesa de P. Vidal de la Branche i J. Brunhes, que el decantà decisivament cap a la geografia. El 1918 va ensenyar geografia als Estudis Normals de la Mancomunitat i el 1923 anà a Grenoble, a l'Institut de Géographie Alpine, a consolidar la seva formació científica.

A partir de 1926 s'orientà cap a l'àmbit comarcal i publicà obres com La Cerdanya, Les marques de Ponent, Comarca del Vallès i, sobretot, el Resum de geografia de Catalunya. Fruit de la col·laboració amb la Generalitat va ser la seva obra cabdal, La divisió territorial de Catalunya, publicada entre 1932 i 1937. Al final de la Guerra Civil s'exilià a Bogotà, on va ser professor de l'Escuela Normal Superior, però el 1946 va ser reclamat per l'administració veneçolana perquè fundés el departament de geografia i història de l'Instituto Pedagógico de Caracas. A Veneçuela, hi va viure molts anys, fins que, jubilat, va tornar a Catalunya el 1965, i encara va encetar una nova etapa centrada en la geografia urbana de Barcelona. Va ser membre de l'Institut d'Estudis Catalans i el 1976 va rebre el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes.


Historial toponímic

Sur, ronda
Pau Vila (26.5.1977)

+ Cites documentals i fonts