Índex de carrers:              A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z

Nou, carrer

Últim carrer en direcció a Terrassa, construït després del barri de Cifuentes, a l'altra banda de la carretera, que els veïns anomenaven carrer nou.

Historial toponímic

Nueva, calle
Nou (30.10.1985)