Índex de carrers:              A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z

Notari Herrán, passatge del

Ramón Herrán y Torriente (Liérganes, 1883 - Madrid, 1964). Notari de Sabadell entre 1921 i 1942, en què es traslladà a Barcelona per ocupar una plaça que li corresponia per antiguitat. Abans d'anar a viure a Barcelona, va fer construir unes cases angleses en una finca que havia adquirit al passatge, que per aquesta raó rebé el nom del notari.

Historial toponímic

Notario Herrán, pasaje
Capità Sancho (6.1.1937)
Notario Herrán (27.5.1939), pasaje
Notari Herrán (30.10.1985)

+ Cites documentals i fonts