;

Narcís Nonell, carrer de

Narcís Nonell i Sala (Sabadell, 1842 - 20 de març de 1915). Enginyer industrial.

Nonell fou el primer enginyer industrial que hi hagué a Sabadell especialitzat en màquines de vapor. Molts dels vapors construïts a Sabadell al segle XIX són obra seva. Militant del Partit Republicà Federal, va ser regidor de l'Ajuntament durant la Primera República i la Restauració i va intervenir activament en la lluita contra les quintes i en la campanya per aconseguir  un establiment lliure de segon ensenyament. Va ser professor dels Escolapis i de l'Escola Industrial.


Historial toponímic

Narcís Nonell (30.10.1985)

+ Cites documentals i fonts