Índex de carrers:              A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z

Narcisa Freixas, carrer de

  • Slide Animation
    Narcisa Freixas i Cruells
  • Slide Animation
    Desconegut (s.d.) Edifici del carrer de Narcisa Freixas, a la cantonada del carrer de l'Illa

Narcisa Freixas i Cruells (Sabadell, 13 de desembre de 1859 - Barcelona, 20 de desembre de 1926). Pedagoga i compositora.

Atreta per la música de molt jove, seguí estudis de solfeig i piano amb Joan Pujol i, tot i que més endavant estudià pintura i escultura amb Modest Urgell i amb Torquat Tasso i que participà en algunes exposicions col·lectives, tota la vida professional la dedicà a la música i a la pedagogia musical. El 1900 publicà Cançons catalanes i el 1905 li van premiar unes Cançons infantils a la Festa de la Música Catalana; un nou recull de Cançons infantils, el 1908, va ser premiat als Jocs Florals de Girona.

El mateix 1908 fundà a Barcelona l'escola de música Cultura Musical Popular, on s'ensenyava solfeig, vocalització i danses populars. L'escola originà, a més, una coral mixta infantil que actuava en asils, hospitals i presons. El 1917 impartí un curset de pedagogia musical a Barcelona i fou tal l'èxit que el Ministeri d'Educació li encarregà de repetir-lo a la Biblioteca Nacional de Madrid, amb el títol de "Perfeccionamiento de los cantos de las escuelas". En reconeixement a la seva tasca pedagògica, a Madrid li fou concedida la creu d'Alfons XII, que Narcisa Freixas refusà al·legant que ja es sentia prou honorada amb l'afecte dels infants.

A part dels reculls de cançons, és autora de diverses sardanes i de la música de peces de teatre infantil. La seva aportació a la pedagogia musical adreçada als infants va ser precursora del moviment de renovació pedagògica. El 1928 es va publicar una edició d'homenatge de les seves obres musicals: Cançons infantils. Obres de Narcisa Freixas. Edició d'Homenatge. Amb un estudi introductori de Josep M. Petit i Freixas.

El nom de Narcisa Freixas fou donat el 1928 al carrer que fins aleshores es deia travessia d'Illa i que popularment era conegut com a carrer del Mig Senyor.


Historial toponímic

Illa (mitjan segle XIX)
Mig Senyor [nom popular]
Narcisa Freixas (7.1.1928), c. de
Narcisa Freixas (27.5.1939), calle
Narcisa Freixas (30.10.1985)

+ Cites documentals i fonts