Llista alfabètica dels noms de totes les vies urbanes i espais públics de Sabadell

Cerca per nom de carrer
Cerca a l'historial toponímic
Cerca per tipus de via

Migdia, carrer de

  • Slide Animation
    MB (21.2.2010) Cases del carrer de Migdia

Carrer format a mitjan segle XIX com a carrer de l'Horta Baixa, per la seva situació en relació a l'Horta Novella. El 1850 ja era conegut com a carrer de Migdia, possiblement per la direcció que prenia cap al sud seguint el camí d'expansió de la vila.

Historial toponímic

Horta Baixa (2n quart del segle XIX)
Migdia (1850)
Pare Joaquim Corominas (1914), c. del
Ricard Mella (6.1.1937)
Padre Joaquín Corominas (27.5.1939), calle
Migdia (18.7.1979)

+ Cites documentals i fonts