Metge Mir, carrer del

  • Slide Animation
    Desconegut (s.d.) Retrat del metge Josep Mir i Marcet

Josep Mir i Marcet (Sabadell, 10 de març de 1858 - 20 d'octubre de 1926). Metge.

Va fer el primer ensenyament als Escolapis i acabà el batxillerat als vint anys, sempre compaginant els estudis amb la feina per ajudar l'economia familiar, primer com a aprenent de barber i després com a oficial a la barberia Roig de la plaça de Sant Roc. Els estudis de Medicina els va fer a la Universitat de Barcelona i no va deixar mai l'ofici de barber fins que no assolí el títol de metge cirurgià el 1883. Va ser el fundador de la Lliga d'Higiene Escolar i l'impulsor dels serveis de Maternologia i Puericultura i durant gairebé quaranta anys va ser el metge de l'Hospital i Casa de Beneficència de Sabadell. Va presidir l'Acadèmia Catòlica en dos períodes, el 1887-1888 i el 1905-1906 i també va ser regidor de l'Ajuntament de Sabadell. Sovint va col·laborar en la premsa local i va escriure diversos opuscles sobre qüestions mèdiques, d'entre els quals destaca: Un nou establiment de beneficència, projecte de creació d'un sanatori popular per a malalties infeccioses, al paratge del Taulí, que va ser realitat el 1908.

Durant la Guerra Civil, el carrer prengué el nom de Mir, un sindicalista que va morir el 1917 en els Fets de l'Obrera, al carrer de l'Estrella.
Historial toponímic

Covadonga (últim quart del segle XIX)
Doctor Mir (20.1.1928), c. del
Mir (6.1.1937)
Médico Mir (27.5.1939), calle
Metge Mir (30.10.1985)

+ Cites documentals i fonts