Mestre Olivella, plaça del

  • Slide Animation
    Desconegut (s.d.) El músic i compositor Josep Olivella i Astals
  • Slide Animation
    MB (25.10.2009) El monòlit dedicat al mestre Olivella
  • Slide Animation
    MB (29.11.2009) La plaça del Mestre Olivella

Josep Olivella i Astals (Sabadell, 24 de desembre de 1896 - 22 d'octubre de 1981). Músic, compositor i mestre de música.

Va rebre les primeres lliçons de solfeig a l'escolania de la parròquia de la Puríssima, amb Àngel Rodamilans. Més endavant entrà a l'Escola Municipal de Música, on fou deixeble de Josep Masllovet, i a l'Orfeó de Sabadell, del qual arribà a ser subdirector i mestre auxiliar.  Va ser director de diverses corals (La Industrial, El Vallès, El Ciervo, Centre Sabadellès Gelats, Societat Coral Glòria Sentmenatenca, la Nova Estrella, El Lliri, l'Aliança de Ripollet) i un dels gestors de l'Agrupació Lírica Sabadellenca, i va compondre sardanes i peces per a coral. Va fundar diversos conjunts musicals, un que amenitzava les sessions de cinema al Cervantes i un altre, l'Orquestrina Mickey's, que actuava al ball dels diumenges al Casinet. El 1961 va rebre la Medalla al Mèrit Claverià, atorgada per la Federació dels Cors de Clavé de Catalunya per la seva tasca de promoció de l'obra claveriana.


Historial toponímic

Mestre Olivella (18.4.1983)

+ Cites documentals i fonts