Índex de carrers:              A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z

Masia de Can Borgonyó, passatge de la

 • Slide Animation
  Rafael Subirana (Setembre de 1966) Masia de can Borgonyó
 • Slide Animation
  Antoni Carbonell (1966) Paisatge amb arbre a la serra de can Borgonyó
 • Slide Animation
  Albert Roig (1969) Masia de can Borgonyó
 • Slide Animation
  Antoni Carbonell (1970 aprox.) Can Borgonyó amb els pisos de la Concòrdia al fons

Antigament anomenada mas Ferrer i, al segle XVI, mas Paratja quan era propietat d'aquesta família. El 1607 passà als Borgonyó, en casar-se la pubilla Maria Paratja amb Rafael Borgonyó, de Barcelona. Curiosament, la masia estatjà el rei Amadeu de Savoia durant la visita que va fer a Sabadell el mes de setembre de 1871. La masia, de teulada a dos vessants, amb dues plantes i golfes, fou enderrocada al final dels anys setanta, amb la urbanització del barri de la Concòrdia. El topònim 'passatge de la Masia de Can Borgonyó' el va aprovar l'Ajuntament de Sabadell el 25 de març de 1987. 'Can Borgonyó' forma part també del "Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya", aprovat per la Generalitat l'any 2009. Com tots els altres noms de lloc oficials, per establir-ne l'ortografia es van seguir les regles que estableix la Comissió de Toponímia de Catalunya, basades en els criteris marcats pel Grup d'Experts de les Nacions Unides en Noms Geogràfics (GENUNG). Atès que és un topònim, per escriure'l es va aplicar la normativa vigent, malgrat que el cognom hagi tingut al llarg dels segles variants com ara Borguño, Borgunyó, Borguñó... Aquest mateix criteri és el que segueix tot el nomenclàtor sabadellenc.]

Historial toponímic

Masia de Can Borgonyó (25.3.1987)

+ Cites documentals i fonts