Marie Curie, carrer de

  • Slide Animation
    Marie Curie

Marie Curie (Varsòvia, 7 de novembre de 1867 - Sallanches, Alta Savoia, 4 de juliol de 1934). Nom amb què és coneguda Marya Sklodowska, física i química francesa d'origen polonès.

El 1895 es casà amb Pierre Curie, de qui prengué el cognom i amb qui compartí investigacions que els van portar al descobriment de la radioactivitat del tori, el 1897, i més endavant a l'aïllament del radi i el poloni. El 1906, en morir el seu marit, Marie Curie va ocupar la seva càtedra a la Sorbona; era la primera dona de l'estat francès que accedia a una plaça semblant. El 1903 compartí el Premi Nobel de Física amb Pierre Curie i Henri Becquerel, pel descobriment de la radioactivitat, i el 1911 rebé el Nobel de Química per l'aïllament del radi pur. La contribució de Marie Curie a la física moderna ha estat determinant, però també ho han estat els camins que ha deixat oberts per a nous descobriments.


Historial toponímic

Marie Curie (28.4.1999)