Maria Montessori, jardí de

  • Slide Animation
    DesconegutMaria Montessori

Maria Montessori (Chiaravalle, Ancona, 31 d'agost de 1870 - Noordwijk, 6 de maig de 1952). Pedagoga italiana, iniciadora del moviment de renovació pedagògica.

Llicenciada en medicina als 26 anys, inicià la pràctica professional a la clínica psiquiàtrica de la Universitat de Roma, activitat que orientà cap al tractament i l'educació dels nens amb discapacitat psíquica. Partint d'aquesta experiència, arribà a elaborar el que s'ha conegut com a Mètode Montessori, que té per objecte potenciar totes les aptituds biològiques i fomentar l'expressivitat i la iniciativa dels nens mitjançant la utilització d'un nou material didàctic.

El Mètode Montessori es va aplicar per primera vegada a Catalunya el 1913, a l'Escola de la Casa de la Maternitat i va ser molt difós per tot el país.


Historial toponímic

Maria Montessori (28.4.1999)