;
Cerca per nom de carrer
Cerca a l'historial toponímic
Cerca per tipus de via


Maestrat, carrer del

Regió històrica de la part septentrional del País Valencià que prengué el nom del mestre de l'orde de Montesa a qui pertanyia el territori i que comprèn les comarques de l'Alt i el Baix Maestrat i una part de la Plana Alta i de l'Alcalatén.

Historial toponímic

Maestrazgo (24.11.1955), calle
Maestrat (30.10.1985)