Colla de Sabadell, passatge de la

Grup d'escriptors sabadellencs, liderats pel triumvirat Obiols-Oliver-Trabal, renovadors de la literatura catalana d'entreguerres, que es movien entre les accions i els muntatges de caire dadaista i l'ideari de la Catalunya-ciutat promogut pels noucentistes. "L'any que ve", primer títol de les Edicions La Mirada creades per la Colla, és el llibre col·lectiu que revelà el seu humor iconoclasta i provocà un gran enrenou en els reductes culturals del país. La Mirada va publicar divuit títols entre 1925 i 1930, a part de romanços il·lustrats per Ricard Marlet, Josep Vives i A. Vila Arrufat. Amb criteris força eclèctics quant a la tria d'autors, va editar obres de Carner, Riba, Pla, Guerau de Liost, Sagarra, Soldevila, Millàs-Raurell, Esclassans, Rovira i Virgili, Feliu Elias, C. A. Jordana, Joan Oliver i Francesc Trabal. Tenia també en cartera una sèrie de llibres d'art amb dibuixos de Picasso, Dalí i Miró. I al costat d'actes de provocació com els campaments a la Font del Saüc i a Cala Pola o les activitats del Casino dels Senyors, veritables "happenings" dadaistes, van crear l'Associació de Música, que van estendre a divuit capitals de comarca en una veritable xarxa d'associacions que va permetre portar a Catalunya els concertistes europeus més interessants de l'època i van donar a conèixer l'avantguarda musical francesa, amb Erik Satie i el Grup dels Sis. Al final de la dictadura de Primo de Rivera, l'activitat del Grup s'havia desplaçat a Barcelona i durant la República i la Guerra Civil van participar activament en la creació i la gestió de l'Agrupació d'Escriptors Catalans, el Servei de Biblioteques al Front i la Institució de les Lletres Catalanes, i van ser peces fonamentals per al menteniment de les institucions culturals del país fins al darrer moment.

Historial toponímic

Colla de Sabadell (25.3.1987)

+ Cites documentals i fonts