Juli Garreta, carrer de

  • Slide Animation
    Antoni Calvo Uribe (3/6/2011) Carrer de Juli Garreta
  • Slide Animation
    Antoni Calvo Uribe (3/6/2011) Carrer de Juli Garreta

Juli Garreta i Arboix (Sant Feliu de Guíxols, 12 de març 1875 - 2 de desembre de 1925). Músic.

Juli Garreta va ser un músic de formació autodidacta, que exercí, com el seu pare, l'ofici de rellotger. Romàntic i intuïtiu, va esciure música simfònica i de cambra, i cançons per a veu i piano. Transformà la sardana en una forma musical apta per a concert i contribuí a divulgar-la internacionalment. Va compondre més de setanta-cinc sardanes, per damunt de les quals destaca Juny, que rebé els elogis d'Ígor Stravinski.

El carrer de Juli Garreta es troba a Can Rull, en una zona en què predominen els carrers amb noms de músics.
Historial toponímic

Juli Garreta (29.12.1955), calle
Juli Garreta (30.10.1985)