Índex de carrers:              A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z

Ivars d'Urgell, carrer d'

Municipi del Pla d'Urgell, des de mitjan segle XIX regat pel canal que va convertir l'anomenat "desert de l'Urgell" en terres de regadiu. El canal va contribuir també a una configuració més estable, no estacional, de l'estany d'Ivars, que aleshores assolí una llargada de 3 km per una amplada d'1. Durant la postguerra, el 1950, l'estany fou desguassat per fer-ne camps de conreu i avui es troba en procés de recuperació per convertir-lo en una de les zones humides més grans de Catalunya. El carrer d'Ivars d'Urgell es troba situat al barri de Torre-romeu, en una zona amb noms d'estanys i embassaments.

Historial toponímic

Ibars (9.12.1965), calle
Ivars d'Urgell (30.10.1985)

+ Cites documentals i fonts