Índex de carrers:              A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z

Illes Cíes, plaça de les

Formen un arxipèlag situat davant la ria de Vigo, constituït, de nord a sud, per tres illes: la de Monte Agudo, la de Monte Faro i la de San Martiño, amb alguns petits illots més. Les dues primeres es troben unides per una llengua de sorra i un estany natural. L'arxipèlag ha estat declarat Parc Nacional Maritimoterrestre i té una supefície total de 3.000 ha, 400 de les quals corresponen a l'àrea emergida. Deshabitades i protegides, les illes conserven tota la bellesa natural originària. * * * La plaça de les Illes Cíes es troba situada al barri dels Merinals, en una zona de carrers amb noms d'illes.

Historial toponímic

Illes Cíes (24.9.1997)