Índex de carrers:              A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z

Horta Novella, carrer de l'

Les aigües del safareig de la vila, construït l'any 1458 a l'actual plaça del Gas, ben aviat serviren per a convertir en horta les terres que hi tenia a tocar la Pabordia. S'anomenà Horta Novella per a distingir-la de l'horta principal o Horta Major que hi havia al costat del Ripoll, sobre el camí de Granollers, la qual, amb el temps, passà a ser coneguda com a Horta Vella. El carrer de l'Horta Novella es començà a construir a principis del segle XIX i el 1824 ja tenia dotze cases.

Historial toponímic

Horta Novella (inicis s. XIX)
General Barrera (20.1.1928), calle
Horta Novella (14.3.1930)
Virgen del Pilar (1.12.1939), calle
Horta Novella (30.5.1979)

+ Cites documentals i fonts