Índex de carrers:              A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z

Horta, carrer d'

Antiga vila del Barcelonès, situada al nord de Barcelona, entre els Tres Turons -la Creueta del Coll, el Carmel i la Rovira-, el turó de la Peira i la serra de Collserola, que hi va ser agregada el 1904. L'origen d'Horta cal cercar-lo en la casa bastida per Guillem d'Orta al segle XII. Això no obstant, el primer nucli urbà no hi va néixer fins el 1550, amb el nom de plaça de les Santes Creus, per iniciativa dels senyors d'Horta. El creixement industrial de Barcelona iniciat al segle XVIII propicià que el nucli d'Horta s'anés configurant com un barri d'estiueig dels barcelonins de classe mitjana, molts dels quals s'hi quedaren a viure tot l'any des que hi arribà el tramvia elèctric el 1901.

Historial toponímic

Horta (1925), c.
Horta (27.5.1939), calle
Horta (30.10.1985)