Índex de carrers:              A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z

Herculà, carrer d'

Ciutat de la Campània italiana, situada al golf de Nàpols, que amb l'erupció del Vesuvi del 79 dC va quedar sepultada per una capa de 15-20 m de lava i cendres. El 1709 es varen iniciar les excavacions arqueològiques i el 1750 es descobrí la Villa dei Papiri, amb una biblioteca de més de 1800 volums. Com a la veïna Pompeia, encara avui dia continuen les excavacions, en aquest cas dificultades perquè una part de l'antiga ciutat ha quedat sota la urbanització de Resina, la moderna Ercolano.

Historial toponímic

Herculano (9.12.1965), calle
Herculà (30.10.1985)