Índex de carrers:              A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z

Gas, plaça del

 • Slide Animation
  Edició postal d'E.T.V. (1910 ca.) Plaça del "Duque de la Victoria", avui plaça del Gas
 • Slide Animation
  MB (1.1.2010) La casa Grau a la plaça del Gas
 • Slide Animation
  Francesc Pulit i Tiana (1900) La plaça d'Espartero, avui plaça del Gas
 • Slide Animation
  Francesc Pulit i Tiana (Finals del segle XIX) Fira d'hivern a la plaça d'Espartero, l'actual plaça del Gas
 • Slide Animation
  Francesc Pulit i Tiana (1891) Carros a la plaça del Gas

Nom popular originat en les oficines que la Companyia de Gas havia establert a la plaça. L'aparició del gas a Sabadell es remunta al 1852, quan el farmacèutic Felip Benessat, després de produir gas artesanalment per il·luminar l'interior de la farmàcia i tres fanals de davant de casa seva, juntament amb l'enginyer Ridehart i Francesc Prats, va decidir muntar una fàbrica de gas destinada a proveir l'enllumenat públic dels carrers de Sabadell. La plaça, però, s'havia originat molt abans, arran de la construcció el 1458 del primer safareig de la vila en terrenys que eren de la Pabordia, molt a prop de l'església, en la que amb el creixement de la vila cap a ponent acabaria sent plaça del Safareig. D'altra banda, les aigües sobreres de la bugada van servir també per convertir en horta les terres ermes de la Pabordia. És així com va néixer l'Horta Novella.

Historial toponímic

Safareig (segle XVII ?)
Duc de la Victòria (1854)
Brigades Internacionals (30.12.1938)
Mártires (24.11.1939), plaza de los
Gas (30.5.1979)

+ Cites documentals i fonts