Frederic Mompou, plaça de

  • Slide Animation
    Juanma Peláez (2005) Plaça de Frederic Mompou
  • Slide Animation
    Juanma Peláez (2005) Plaça de Frederic Mompou

Frederic Mompou i Dencausse (Barcelona, 16 d'abril de 1893 - 30 de juny de 1987). Músic i compositor.

Seduït per la música de la nova escola francesa, s'instal·là a París, del 1921 al 1941, estada durant la qual va compondre una part molt significativa de la seva obra, influït per Erik Satie i els impressionistes francesos. Mompou va ser un compositor personalíssim, un miniaturista, d'una puresa íntima.


Historial toponímic

Frederic Mompou (25.10.1995)