Francesc Izard, carrer de

  • Slide Animation
    Desconegut (s.d.) Retrat de Francesc Izard i Bas

Francesc Izard i Bas (Sabadell, 18 de febrer de 1872 - 24 de juliol de 1957). Enginyer industrial i polític.

Com a tinent d'alcalde i membre de la Comissió de Foment emprengué el projecte d'elevar elèctricament les aigües del Ripoll fins al pla de Sabadell, de manera que el 1913 arribaren fins al dipòsit del carrer de Vilarrúbias. Intervingué també en la construcció de la Torre de l'Aigua, inaugurada el 1918, i en la constitució de la Companyia d'Aigües de Sabadell.


Historial toponímic

Francisco Izard (1925), c. de
Francisco Izard (27.5.1939), calle
Francesc Izard (30.10.1985)

+ Cites documentals i fonts