Índex de carrers:              A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z

Flavi, carrer de

Gneu Flavi (Roma, segle IV aC). Fill d'un llibert, anomenat Cneius o Annius, segons la font, que esdevingué un afamat jurisconsult romà. Secretari d'Api Claudi, va divulgar el text de les Legis actiones, que eren secretes i només les coneixien els pontífexs i el patricis. Va publicar, a més, el calendari dels dies d'administració de justícia, que determinava els actes que es podien fer i els que no en determinades dates. La col·lecció de normes legals i de procediments judicials publicats per Flavi fou coneguda com a Ius Flavianum. Api Claudi el va fer senador i probablement també va ser tribú de la plebs i pretor. * * * El carrer de Flavi es troba al barri de Via Alexandra, en una zona amb noms d'escriptors clàssics grecs i llatins.

Historial toponímic

Flavio (9.12.1965), calle
Flavi (30.10.1985)