Fidela Renom, plaça de

  • Slide Animation
    Desconegut (s.d.) Retrat de Fidela Renom i Soler
  • Slide Animation
    Josep Calvet (16 de març de 1991) Plaça de Fidela Renom amb el campanar de San t Fèlix al fons

Fidela Renom i Soler (Sabadell, 18 de gener de 1891 - Barcelona, 11 de setembre de 1987). Defensora dels drets de la dona i política.

Acabats els estudis primaris, ingressà a la Institución Libre de Enseñanza, de Sabadell, que dirigia Fabià Palasí. Treballà en el tèxtil com a ordidora i el 1934 va ser la primera dona elegida regidora a l'Ajuntament de Sabadell, per la candidatura del Círcol Republicà Federal que encapçalava Magí Marcé. Ocupà la regidoria d'Assistència Social, des de la qual va emprendre la reforma de la Clínica de Maternologia, va instituir la Diada de la Mare i, sobretot, va crear la Lliga Laica Femenina, amb el propòsit de treballar per l'emancipació de la dona obrera i per crear una consciència femenina lliure de prejudicis religiosos. La Lliga s'encarregà de les guarderies per a infants, les primeres gratuïtes per a obrers, i creà el primer cos d'infermeres laiques. Fidela Renom milità en el Círcol" Republicà Federal. Formà part de la Societat d'Actes Civils La Emancipación, fundada per Tomàs Viladot, per promoure els enterraments civils, i va ser també una destacada activista del Centre d'Estudis Psicològics, l'entitat dels espiritistes que tant de pes havien tingut abans de la Guerra Civil.

El 1939 hagué d'exiliar-se a França i no en tornà fins al 1947. Van haver de passar quinze anys perquè reprengués les tasques d'assistència social que havia iniciat des de l'Ajuntament el 1934. Fidela Renom morí el 1987 a les Llars Mundet de Barcelona i, tal com havia demanat, fou enterrada al departament laic del cementiri municipal de Sabadell.


Historial toponímic

Fidela Renom (29.4.1998)