Índex de carrers:              A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z

Ferrer de Blanes, carrer de

Jaume Ferrer de Blanes (Vidreres, 1445 - Blanes, 1523). Cosmògraf d'elit mundial, escriptor, navegant i mercader. Format a la cort de Ferran I de Nàpols, viatjà per tota la mediterrània com a negociant en pedres precioses i va ser joier i assessor de la reina. Pels seus notables coneixements de cosmografia, fou consultat pels Reis Catòlics sobre els projectes de Colom i informà sobre la línia alexandrina que marcava la frontera atlàntica entre Castella i Portugal. D'ell és el primer mapamundi, amb Amèrica inclosa, que serà tramès als reis el 1495. Es conserva correspondència seva amb els Reis Catòlics, amb Cristòfor Colom i amb Ferran de Nàpols.

Historial toponímic

Ferrer de Blanes (1925), c. de
Ferrer de Blanes (27.5.1939), calle
Ferrer de Blanes (30.10.1985)