Fèlix Amat, carrer de

 • Slide Animation
  Desconegut (1983) Rengle de cases "angleses" del carrer de Fèlix Amat
 • Slide Animation
  Joan Vila (Sense data) Retrat de Fèlix Amat de Palou
 • Slide Animation
  Lluís Fernàndez Lòpez (12 d'abril de 1987) Escut dels Amat conservat a la masia de Can Deu
 • Slide Animation
  Desconegut (30 de març de 1993) L'escut dels Amat a Can Deu

Fèlix Amat de Palou i Pont (Sabadell, 10 d'agost de 1750 - Barcelona, 11 de novembre de 1824). Teòleg, filòsof i lexicògraf.

Ordenat sacerdot el 1774, ocupà la càtedra de filosofia al Seminari de Barcelona aquell mateix any. El 1805 va ser nomenat arquebisbe de Palmira i el 1806, confessor del rei Carles IV. Va escriure la Historia eclesiástica o Tratado de la Iglesia de Jesucristo, en 12 volums, Observaciones pacíficas sobre la potestad eclesiástica i Seis cartas a Irénico.
Historial toponímic

Torres Amat (18.8.1864)
Fèlix Amat (segle XIX)
Bulbena i Onyós (6.1.1937)
Lina Òdena
Félix Amat (27.5.1939), calle de
Fèlix Amat (30.10.1985)

+ Cites documentals i fonts