Índex de carrers:              A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z

Fatjó, carrer de

Antic propietari de terres.

Historial toponímic

Fatjó (18.2.1960), calle
Fatjó (30.10.1985)