Índex de carrers:              A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z

Fàtima, carrer de

  • Slide Animation
    Andreu Castells (1965) Cases del carrer de Fàtima
  • Slide Animation
    Andreu Castells (1965) Cases del carrer de Fàtima

Santuari portuguès de Fàtima, a la Beira Litoral. Fou construït després que, el 1917, la nena Lucia dos Santos i els seus cosins Francisco i Jacinta Martos van manifestar que havien presenciat sis aparicions de la Mare de Déu prop de Cova d'Iria, mentre pasturaven un petit ramat d'ovelles. Va ser en aquest indret on es construí la basílica que es convertí en un important centre de pelegrinatge marià.

Historial toponímic

Fátima (29.12.1955), calle
Fàtima (30.10.1985)