Índex de carrers:              A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z

Fàbrica dels Nois Buxó, carrer de la

  • Slide Animation
    Vives i Martí (1881) "Tintorería de Don José Buxó", pare dels "Nois Buxó"

El 1895, els industrials tintorers Jaume, Joaquim, Joan i Francesc Buxó, fills de Josep Buxó i Valls, traslladaren el negoci familiar a la vora del Ripoll, on construïren el vapor que fou conegut com a Fàbrica dels Nois Boixons. El 1918, l'arquitecte Josep Renom hi va dirigir unes obres d'ampliació, amb un despatx de planta circular, que donaren un nou caràcter a les instal·lacions.


Historial toponímic

Fàbrica dels Nois Buxó (25.10.1989)

+ Cites documentals i fonts