Eduard Brossa, carrer d'

  • Slide Animation
    Desconegut (s.d.) Retrat d'Eduard Brossa

Eduard Brossa i Trullàs (Sabadell, 13 d'octubre de 1848 - 15 d'octubre de 1924). Cartògraf.

Nascut accidentalment a Sant Andreu de Palomar, fou empadronat a Sabadell, a la casa paterna del carrer de la Borriana. Als 14 anys començà d'aprenent de dibuixant litògraf a la casa Tarragó de Barcelona i als vespres anava a Llotja. Quatre anys després entrà a l'editorial d'Esteve Paluzie, on es dedicà plenament a la cartografia, i més tard va ser dibuixant gravador de la casa Henrich i Companyia. El 1883 publicà el seu primer mapa de Catalunya i tot seguit, amb el geòleg Jaume Almera, van confeccionar el Mapa geológico y topográfico de la provincia de Barcelona, del qual Brossa va fer la topografia i tots els processos litogràfics i de tiratge dels cinc fulls publicats; el sisè full, tot i que Brossa hi continuà treballant, no s'arribà a publicar mai. Va ser un treball pioner. Sense mitjans tecnològics, fruit del treball de camp amb la brúixola i el baròmetre, el mapa a gran escala recollia amb molt de detall la geologia, les corbes de nivell, la hidrografia, els camins i fins i tot molts topònims menors de la zona. El 1904, Brossa va presentar una nova edició totalment refeta del mapa de Catalunya, que assolí diverses edicions i va ser el millor mapa del nostre país durant molt de temps.

Durant la dictadura de Primo de Rivera, l'ajuntament presidit per Esteve M. Relat va donar el nom d'Eduard Brossa a un carrer de la Creu Alta. Però el 1939, en confondre Eduard Brossa per l'escriptor anarquista Jaume Brossa, l'ajuntament va substituir el nom de l'il·lustre cartògraf pel d'Alto de León, en record d'un episodi de la Guerra Civil esdevingut en aquest port del Guadarrama. No va ser fins al febrer de 1960 que l'ajuntament de Josep M. Marcet va restituir el nom d'Eduard Brossa a un carrer de la ciutat.


Historial toponímic

Verdaguer (annexat de Barberà el 19.2.1959), calle
Eduardo Brossa (18.2.1960), calle
Eduard Brossa (30.10.1985)

+ Cites documentals i fonts