Edgardo Ricetti, passatge d'

  • Slide Animation
    Desconegut (1983) Edgardo Ricetti

Edgardo Ricetti (La Plata, Argentina, 1901-1984). Pedagog anarquista. Arribà a Sabadell el 1927 on, molt influït per Ferrer i Guàrdia, va dirigir durant dotze anys l"Instituto Pedagógico Cultura y Solidaridad", que es feia seus els ideals de l'Escola Integral o Nova: una escola laica, antimilitarista i anticapitalista, i la identificació humana amb la natura, com a base per a una societat futura més justa i igualitària. Durant la Guerra Civil va ser cap de la FAI, president de la Federació Local de Grups Anarquistes i inspector de la Federació d'Escoles Racionalistes i de les Colònies Llibertàries.

Historial toponímic

Edgardo Ricetti (30.10.1985)

+ Cites documentals i fonts