Doctor Codina, carrer del

  • Slide Animation
    Desconegut (s.d.) Retrat de Joan B. Codina i Formosa

Joan Baptista Codina i Formosa (Sabadell, 16 d'abril de 1860 - Barcelona, 11 de febrer de 1923). Filòleg i eclesiàstic.

Doctor en Filosofia i Lletres i en Teologia. Cursà estudis eclesiàstics al Seminari de Barcelona simultàniament al batxillerat i Filosofia i Lletres, i el doctorat en lletres el va fer a la universitat de Madrid, on va ser deixeble de Menéndez y Pelayo. Va ser professor de llatí, grec i hebreu al Seminari de Barcelona, on formà diverses generacions de futurs clergues. Autor d'un primer intent de traduir la Bíblia al català, se'l considera un precursor de les versions bíbliques dels monjos de Montserrat i de la Fundació Bíblica Catalana. El 1906 participà en el I Congrés Internacional de Llengua Catalana, on va presentar una moció sobre qüestions ortogràfiques que fou inclosa a les conclusions del Congrés. Prèviament, el 1899 havia ingressat a la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona.

El març de 1925, l'ajuntament presidit per l'alcalde Relat va prendre l'acord de donar el nom del doctor Codina a un carrer del barri de la Creu Alta.


Historial toponímic

Doctor Codina (1925), c. del
Doctor Codina (27.5.1939), calle
Doctor Codina (30.10.1985)

+ Cites documentals i fonts