;

Doctor Balari, carrer del

Josep Balari i Jovany (Barcelona, 11 de novembre de 1844 - 1 de juliol de 1904). Filòleg, historiador i taquígraf.

Va ser deixeble de Milà, Rubió i Bergnes de las Casas, a qui substituí a la càtedra de grec de la Universitat de Barcelona. Va escriure diverses obres de caràcter històric, la més important de les quals és "Orígenes históricos de Cataluña" (1899), i estudis sobre documents de l'època comtal catalana (segles IX-XII). D'altra banda, dedicà una especial atenció als estudis filològics, especialment sobre el català: "Etimologías catalanas", "Influencia de la dominación romana en Cataluña comprobada por la orografía". Deixà inacabat el "Diccionari Balari", lexicogràfic, i esborranys per a una gramàtica històrica. Va ser mantenidor dels Jocs Florals de Barcelona el 1875 i presidí els de 1894.


Historial toponímic

Doctor Balari (1925), c. del
Doctor Balari (27.5.1939), calle
Doctor Balari (30.10.1985)