Dinarès, carrer de

  • Slide Animation
    MB (2.4.2009) Cases del carrer de Dinarès
  • Slide Animation
    MB (11.4.2009) Placeta de la cruïlla entre el carrer Major i el de Dinarès
  • Slide Animation
    MB (2009) Vella fàbrica de gasoses al carrer de Dinarès

Francesc Dinarès i Trullàs (Olesa de Montserrat, 23 de febrer de 1715 - Sant Vicenç de Jonqueres [Sabadell], juliol de 1789). Paraire.

El 1768, Dinarès, juntament amb el seu fill, també de nom Francesc, comprà a la Creu Alta les terres de Joan Torrella (el qual les havia heretades del seu pare, Francesc Torrella, que havia tingut molts plets amb la vila de Sabadell, a causa de l'hostal de la Creu Alta). El 1772, Francesc Dinarès va establir set parcel·les de terra en el tram del camí de Manresa que posteriorment seria el carrer Major i les va vendre a compradors de Sant Julià d'Altura amb la condició que hi bastissin casa abans de cinc anys. Fou el naixement del poble de la Creu Alta.


Historial toponímic

Fernando (annexat el 1904 amb la Creu Alta), calle
Dinarés (27.10.1960), calle
Dinarès (30.10.1985)

+ Cites documentals i fonts