Cristóbal Ramos, plaça de

  • Slide Animation
    Juanma Peláez (2005) pl. de Cristóbal Ramos
  • Slide Animation
    Juanma Peláez (2005) pl. de Cristóbal Ramos

Cristóbal Ramos Melo (Sabadell, 1967 - 27 de març de 1975). Estudiant.

Infant mort accidentalment en un abocador molt pròxim a les darreres cases del barri de Torre-romeu. Posteriorment, netejada i urbanitzada la zona, la nova plaça es dedicà a la memòria del nen víctima d'aquell trist accident.


Historial toponímic

Cristóbal Ramos (30.10.1985)

+ Cites documentals i fonts