;
Cerca per nom de carrer
Cerca a l'historial toponímic
Cerca per tipus de via


Creu de Barberà, plaça de la

 

Creu de terme, al límit meridional de la ciutat, que donà nom al barri de la Creu de Barberà. El barri de la Creu va pertànyer al municipi de Barberà fins el 1957, en què va ser agregat a Sabadell. Sembla que la primera casa de la Creu -cal Pauet- la va construir Pau Santfeliu el 1880, prop de les Termes, en una vinya que tenia a tocar de la carretera de Montcada a Terrassa.

Historial toponímic

Creu Barbarà (18.2.1960), plaza
Creu de Barberà (30.10.1985)

+ Cites documentals i fonts