Costa i Deu, carrer de

  • Slide Animation
    Joan Vilatobà (1927) Retrat de Joan Costajussà i Deu

Joan Costajussà i Deu (Sabadell, 22 de maig de 1883 - Gènova, 23 de febrer de 1938). Periodista i escriptor que firmava Costa i Deu.

Va ser director del Diari de Sabadell, del setmanari Catalunya, portaveu de la Lliga Regionalista, en què militava, i corresponsal i després redactor en cap de La Veu de Catalunya. Va fundar i dirigir la Biblioteca Sabadellenca i els Annals del Periodisme, va ser portaveu de l'Associació de Periodistes, de la qual fou president el 1933. El 1936 s'exilià a Gènova, on va morir el febrer de 1938. Instat per Francesc Cambó, anà publicant setmanalment unes memòries a La Veu de Catalunya, que restaren interrompudes amb l'esclat de la Guerra Civil.


Historial toponímic

Costa y Deu (1973), calle
Costa i Deu (30.10.1985)

+ Cites documentals i fonts