Cosidores, carrer de les

  • Slide Animation
    Francesc Casañas i Riera (Anys 20) Cosidores de peces de l'Escola Industrial

Les cosidores de peces eren les encarregades de sargir les teles acabades de teixir i d'escutiar-les, és a dir, de treure'n el borró i els nusos amb unes pinces i unes tisores de punta corbada. * * * El carrer de les Cosidores es troba al barri d'Espronceda, en una zona de carrers amb noms d'oficis manuals.

Historial toponímic

Espronceda [parcial] (1963-64), polígono
Cosidores (29.10.1986)

+ Cites documentals i fonts