Corominas, carrer de

  • Slide Animation
    Lluís Vermell (s.d.) Retrat a l'oli de Josep Corominas Umbert
  • Slide Animation
    Desconegut (1930 aprox.) L'església dels Escolapis en construcció. Façana del c. de Corominas

Josep Corominas i Humbert (Mura, 1797 - Sabadell, 3 de juny de 1874). Fabricant tèxtil.

Iniciador d'una dinastia de fabricants tèxtils. Arribà a Sabadell com a jornaler i aviat, el 1820, s'establí pel seu compte. El seu fill, Joan B. Corominas i Pla (Sabadell, 1823-1887), va construir el Vapor Corominas, popularment conegut com a Vapor de l'Esmolet, i fou un dels fundadors del Banc de Sabadell.


Historial toponímic

Colom (1872)
Colom (últim quart del segle XIX)
Coromines (1884)
Corominas (27.5.1939), calle
Corominas (30.10.1985)

+ Cites documentals i fonts